ครู ภารโรงที่ย้ายเข้า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวของ สพท.ชร.4 สามารถดาวน์โหลดสลิปเงินเดือนได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2550 เป็นต้นไป ตรวจสอบรหัสผ่านได้โดยใช้รหัสผู้บริหารของหน่วยงานท่าน

[ ] [สถิติจำนวนผู้เข้าเว็บchiangrai4.net คน]